Home

Danmark tilskud tandbehandling

Danmark Hotel - Copenhage

Tandbehandling (2020) Sygeforsikringen danmark

Sygeforsikring danmark yder tilskud til mange forskellige tandbehandlinger. Størrelsen på tilskuddet afhænger af, hvilken forsikringsgruppe du er medlem af. Nedenfor kan du se dine muligheder for tilskud fra Sygeforsikring danmark til udvalgte behandlinger Særligt tilskud til tandbehandling er en mulighed Du kan søge om at få et særligt økonomisk tilskud til din tandbehandling efter Sundhedslovens § 166, stk.3, hvis du har en medfødt sjælden sygdom og har fået betydelige problemer med tæn- derne som følge af sygdommen. Bemærk; Det er vigtigt, at du går regelmæssigt til tandlæge, blandt andet for at forebygge even-tuelle skader på.

Som dansk statsborger med bopæl i Danmark er du enten tilmeldt sikringsgruppe 1 eller sikringsgruppe 2. Hvis du er tilmeldt sikringsgruppe 1, er prisen fast for en række behandlinger hos tandlægen. Disse priser er fastsat ud fra bekendtgørelsen om tandbehandling. Se priser på tandpleje april 201 Til tandbehandling foretaget af en autoriseret behandler i et EU eller EØS land, dvs. hele EU samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein får du samme tilskud som i Danmark. Tilskuddet dækker de samme behandlinger, som er tilskudsberettigede i Danmark. Der gives ikke tilskud til f.eks. tandproteser eller kroner

I danmark får du mere end 350 forskellige tilskud, f.eks. til tandlæge, briller, medicin, fysioterapi, kiropraktik, psykolog, diætist og jordemoder. Se danmark. Sygeforsikringen danmark er Danmarks største forening, hvor medlemmerne hjælper hinanden. Som medlem kan du få tilskud til tandlæge, medicin, briller, fysioterapeut og meget mere Tilskud til tandpleje Tilbage Tilskud til tandpleje; Tilskud til behandling i udlandet Tilbage Tilskud til behandling i udlandet; Erstatnings- og klagesystemet Tilbage Erstatnings- og klagesystemet; Information om tandbehandling Tilbage Information om tandbehandling Alle borgere, der bor i Danmark, har ret til tilskud til behandling hos alment praktiserende læger og speciallæger. hvis du er gruppe 1-sikret har du ret til gratis behandling; hvis du er gruppe 2-sikret, har du ret til samme tilskud, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet, skal du selv betale forskellen. Du kan.

Alle danskere over 18 år med et dansk sundhedskort (det gule sygesikringsbevis) får ifølge sundhedsloven tilskud til tandlæge og tandbehandling. Børn og unge under 18 år kan modtage gratis tandbehandling i den kommunale tandpleje. Læs her mere om tilskuddet til børn og unge Tilskud i udlandet danmark er også med dig, når du får behandling i et EU/EØS-land. Du kan få tilskud fra danmark til visse behandlinger, som bliver foretaget i et EU/EØS-land, hvis regningen opfylder regningskravene.Du kan dog ikke få tilskud til den del, der er omfattet af den offentlige sygesikring. danmark giver ikke tilskud til behandlinger, som er foretaget uden for EU/EØS. Som medlem af Sygeforsikringen ''danmark'' kan du få tilskud til tandbehandlinger. Er du endnu ikke medlem, bør du overveje at blive det, da du dermed vil få tilskud til fremtidige tandbehandlinger. Du kan læse mere om Sygeforsikringen ''danmark'', tilskud og tandbehandlinger på denne side Tilskud til tandbehandling Her på klinikken arbejder vi i overensstemmelse med den aftale, der foreligger mellem Dansk Tandlægeforening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Langt de fleste behandlinger er omfattet af denne aftale Den Offentlige Sygesikring giver tilskud til en lang række behandlinger hos tandlæger i Danmark. Mulighederne for at få tilskud til behandling i udlandet hos offentligt autoriserede tandlæger er i de fleste tilfælde de samme som i Danmark. Men hvor tilskuddet i Danmark automatisk bliver fratrukket din regning, inden du betaler, må du ved behandling i udlandet først betale det fulde.

Særligt tilskud til tandbehandling er en mulighed Du kan søge om at få et særligt økonomisk tilskud til din tandbehandling efter Sundhedslovens § 166, hvis du har eller har haft kræft og har fået betydelige problemer med tænderne som følge af kræftbehandlingen. Tilskudsordningen gælder, hvis du har fået kemoterapi for en kræftsyg-dom eller har fået strålebehandling i hoved- og. Tilskud fra den Offentlige Sygesikring til tandbehandling i udlandet Den Offentlige Sygesikring yder tilskud til tandlægeregninger fra hele EU efter samme regler, som gælder i Danmark. Der ydes for eksempel ikke tilskud til broer, implantater, proteser mm. Derudover er der nogle krav, der skal være opfyldt

Gruppe S: Tandbehandling (2020) Sygeforsikringen danmark

Tilskud til tandbehandling - sundhed

 1. Sygeforsikring Danmark. Som medlem af Sygeforsikring Danmark får du også tilskud til tandbehandling i Ungarn. Danmark dækker langt flere typer behandlinger end den offentlige sygesikring, men der er stor forskel på om du er medlem af gruppe 1 og 2 eller gruppe 5
 2. De offentlige tilskud til tandbehandling er for de fleste menneske blevet reduceret væsentligt gennem mange år. Der er imidlertid fortsat en række muliheder for at få økonomisk støtte til tandbehandling. Forskellige muligheder er beskrevet på denne side. Sygesikringen. Tilskuddet varierer, og der gives tilskud til visse tandlægebehandlinger. Læs mere Danmark Sygeforsikringen.
 3. Ta' TilskudsTesten, og se om du har mulighed for at få offentligt tilskud til din tandbehandling. Finansiering; TilskudsTesten; Markedets smarteste tandlån; For klinikker; Om Denti; Klinik ; Vælg en side. Har du spørgsmål? Vi sidder klar til at hjælpe dig på både telefon og e-mail: 22 22 11 21 (Man-fre : kl 10:00 - 13:00) kontakt@denti.dk (Man-fre : kl 09:00 - 16:00) Denti ApS.
 4. Ta' TilskudsTesten, og se om du har mulighed for at få offentligt tilskud til din tandbehandling. Finansiering; TilskudsTesten; Markedets smarteste tandlån; For klinikker; Om Denti; Klinik ; Vælg en side. Har du spørgsmål? Vi sidder klar til at hjælpe dig på både telefon og e-mail: 22 22 11 21 (Man-fre : kl 10:00 - 13:00) kontakt@denti.dk (Man-fre : kl 09:00 - 16:00) Denti ApS.
 5. Som en reaktion på den dikterede særlov har Sygeforsikringen Danmark i 2019 valgt at øge deres tilskud til tandbehandling, så for de fleste vil det efterhånden være en fordel at være medlem af Danmark. Tag en snak med os, hvis du er i tvivl om, hvad der kan betale sig for dig. Med venlig hilsen. ADENT
 6. Se hvilke tilskud til tandbehandling du kan få fra den offentlige sygesikring samt hvilke tilskud du kan få, hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark

Tilskud til tandbehandling. Modtager du en af nedenstående ydelser kan du få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kr. Ved et besøg på vores klinik kan du snakke med en af vores tandlæger om et evt. behandlingsforløb og derefter vil det være muligt at ansøge om tilskud til behandling via almindelig kommuneprocedure Priser på tandlægeydelser (honorartabeller) med tilskud Honorartabellerne indeholder de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring. Honorartabellerne er kun gældende hos de tandlæger, der praktiserer efter bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandlæge Der ydes ikke tilskud til den del af udgiften, som er dækket via Sygesikringen Danmark eller andre forsikringsordninger. Er du mellem 18 år og 24 år : Tilskuddet er på 100 procent af udgiften, når du selv har betalt 600 kroner til tandbehandling i samme kalenderå

Tilskud til tandbehandlingen fra Sygesikringen Danmark

Der er tilskud til meget af den medicin, der bliver udskrevet på recept af lægerne i Danmark. Tilskuddet fratrækkes automatisk prisen, når du køber din medicin på apoteket, og jo mere medicin du køber, jo mere får du i tilskud. Hvor meget du får i tilskud ved det enkelte medicinkøb, fremgår at din kvittering fra apoteket sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet ; alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik ; flytteudgifter som fx udgifter til depositum/indskud, transport af. Du kan spare helt op til 40 procent på din tandbehandling. Vores tandlægepriser er især lavere på porcelænskroner, implantater, tandblegning og tandregulering. Årsagen til klinikkernes lave priser skyldes, at Godt Smil, som Danmarks førende tandlægekæde, har opnået nogle meget fordelagtige indkøbsaftaler. Bemærk at Sygeforsikringen danmark yder tilskud til tandbehandlinger.

Tilskud til tandbehandlingen fra Sygesikringen Danmark

Når du selv har betalt 600 kroner til tandbehandling i det kalenderår, hvori du søger, og udgiften er under 10.000 kroner, kan du blot aflevere regningen på ydelsescentret. For at få bevilling skal du dokumentere, at du selv har betalt 600 kroner i indeværende kalenderår Sygeforsikringen danmark giver tilskud til en lang række behandlinger hos tandlægen. Er du ikke medlem i forvejen, vil det ofte være fordelagtigt at blive det, så du kan få tilskud til din tandbehandling. Hvis du ønsker det, kan vi indsende regningen til Sygeforsikringen danmark elektronisk. Så behøver du ikke selv at. Så kan du få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kr. § 82 a i lov om aktiv social politik. Tandlægeforeningen åbner munden for et sundere Danmark Tandlægeforeningen åbner munden for et sundere Danmark HVEM KAN FÅ PENGE TIL TANDBEHANDLING? Du kan få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kr., hvis du modtager en af følgende ydelser: o Kontanthjælp o Revalideringsydelse. Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til tandbehandling udført i udlandet efter de regler du kan se nærmere omkring på Danmarks website. Den dokumentation du får i forbindelse med tandbehandling hos tandlægen opfylder de krav som sygeforsikringen Danmark stiller. Kravene til dokumentation i forbindelse med tandbehandling i udlandet er de.

Tilskud fra danmark til din tandbehandling

 1. Sygeforsikringen Danmark yder pænt tilskud til tandbehandling. Man skal være under 60 år, rask og uden varigt medicinforbrug, når man indmelder sig - men tilskud til tandbehandling kan man få uden karenstid. Til unge under 26 år ydes specielt store tilskud for at tilskynde til hyppigere kontrol. Der er forskellige grupper at vælge mellem - alt afhængig af behandlingsbehov. Vi.
 2. Som ung mellem 18 og 25 år har du dog som aktivt medlem mulighed for at få 100 % tilskud til tandrensninger og andre former for tandbehandling. Tilskuddet skal sørge for, at unge passer bedre på deres tænder ved oftere at få dem undersøgt, da mange tilsidesætter behovet for tandlæge til fordel for andre udgifter. På mange af de andre områder, som Sygeforsikring Danmark dækker, kan.
 3. delig tandbehandling såsom fyldninger, rodbehandling.
 4. Du kan få tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje hvis du har fast og lovligt ophold i Danmark, og modtager en af følgende ydelser: Når du søger om tilskud til tandbehandling eller tandpleje med egenbetaling, vurderer kommunen ikke din økonomi. Hvis du søger hjælp til hele udgiften ved din tandbehandling, vurderer kommunen din og din ægtefælles økonomi og formue. Læs.
 5. dst 600 kr. i kalenderåret (egenbetaling). Hvis borgeren vil ansøge om hjælp til egenbetaling (efter § 82, se nedenfor), skal behandlingen dog.

Sygeforsikring Danmark. Hvis du er aktiv medlem af sygeforsikring Danmark gives der tilskud til tandbehandling. Hvis du er mellem af sygeforsikring Danmark og er mellem 18 og 25 år, så får du 100 procent tilskud til alle undersøgelser og tandrensning enten ved tandlæge eller tandplejer, og op til 80 % tilskud til fjernelse af visdomstænder. Du kan oplyse os om at du er medlem af. Nedenfor kan du se en oversigt over vores tandlægepriser. En stor del af de behandlinger vi tilbyder er overenskomstmæssigt aftalt mellem Tandlægeforeningen og den offentlige sygesikring. Dette er ens for alle tandlæger i Danmark Her kan du se takster på tilskud fra den offentlige sygeforsikring. Den offentlige sygeforsikring. Nedenfor ses taksterne, der gælder når man har fået tandlæge behandling inden for EU. Bemærk: Ved behandling i Danmark får tandlægen pengene af den offentlige sygesikring. Ved behandling i andre EU lande får du pengene af sundhedsregionen. Med tilskud fra Dansk Tandforsikring kan du få betalt hovedparten af din tandlægeregning over forsikringen. Forsikring af tænderne hos Dansk Tandforsikring foregår efter en undersøgelse hos Thisted Tandklinik og optagelse af relevante røntgenbilleder, der sendes sammen med ansøgningen ind til Dansk Tandforsikring

Få tilskud til din tandbehandling hos Tandlægerne i Centrum

Tilskud til tandbehandling - ss

Sygeforsikring danmark yder nemlig tilskud til mange behandlinger. Tilskuddets størrelse afhænger af den valgte forsikringsgruppe. danmark Dine muligheder for tilskud fra Sygeforsikring danmark til udvalgte behandlinger. Behandlinger Pris Din pris som medlem af Sygeforsikring Danmark; Undersøgelse og tandrensning Fuld pris Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 5; Diagnostisk grundundersøgelse. Forskellige muligheder for tilskud til tandbehandlinger Hvis du er medlem af sygeforsikringen 'danmark', kan du få tilskud til tandbehandlinger. Hvis du ikke er medlem endnu, kan du overveje at blive det, da du så kan få tilskud til fremtidige behandlinger hos os Tilskud fra sygeforsikringen danmark til medicinsk tandbehandling Hvis du er medlem af sygeforsikringen danmark, så får du også tilskud til receptpligtig medicin. Det er særligt relevant for de patienter der på grund af stor cariesrisiko permanent behandles med medicinsk tandpasta. Se mere på Sygeforsikringen danmarks hjemmeside Anmeld ulovligt fiskeri og brug af EU-tilskud Anmeldelse af ulovligt fiskeri kan ske på anmeldelse.fiskeristyrelsen.dk eller til FiskeriMoniteringsCenteret (FMC) på tlf: 72 18 56 09. Anmeldelse af ulovligt brug af EU-tilskud kan ske på . Vi registrerer oplysninger om både anmeldte og anmelder i forbindelse med anmeldelser om snyd med tilskud

Video: Tilskud til tandlægehjælp - sundhed

Behandlinger hos Tandlægerne Kronberg

Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. danmarks tilskud følger den overenskomst, som tandlægerne har indgået med det offentlige. Her kan du se, hvad danmark giver i tilskud til tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landene fra 1. april 2015 Metal keramik krone fra 2.700 kr. Danske tandlæger i Tyskland, kontakt tandlægen og spar op til 40% på kroner, broer og implantater. Se mere på AvMinTand.d Tandklinik Ungarn tilbyder professionel tandpleje betjening af høj kvalitet under bekvemme og trygge omgivelser til overkommelige priser. √ assistance på dansk under hele forløbet √ implantater og fastsiddende proteser/tandbro leveret på kun 1 uge √ tandimplantater uden behov for knogleopbygning √ 100% smertefri tandbehandling under fuld narkose eller afslappende pille Du kan få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kr.i henhold til Lov om aktiv socialpolitik §82a, hvis du modtager en af følgende ydelser: Kontanthjælp; Revalideringsydelse* Ressourceforløbsydelse* Uddannelseshjælp; Ledighedsydelse* Integrationsydelse * forudsat ydelsen er svarende til kontanthjælpsniveau. Ydelseskontoret kan bekræfte, om din ydelse svarer hertil, herunder at du.

Tilskud til tandbehandling. Du kan få tilskud, hvis du modtager Uddannelseshjælp, Kontanthjælp, Integrationsydelse eller tilsvarende ydelse på samme niveau (dog ikke SU) Tilskud fra danmark til patientandelen. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark kan du få tilskud til din egen andel (patientandelen) af tandlæge- eller tandplejeregningen efter gældende satser. danmark giver tilskud til alt fra almindelig tandbehandling til rodbehandling, kroner og broer. Tilskuddet afhænger. Priserne på tandbehandling forefindes på klinikken. Alle behandlingsplaner med tilhørende prisoverslag gennemgåes med patienterne inden eventuel behandling. Tilskud fra det offentlige. Du kan få tilskud fra det offentlige til en række tandbehandlinger, når du er fyldt 18 år. Som dansk statsborger med bopæl i Danmark, er du tilmeldt sikringsgruppe 1 eller 2. Læs mere om tilskud fra.

Du kan få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kr., hvis du modtager en af følgende ydelser: Kontanthjælp; Uddannelseshjælp; Integrationsydelse; Ledighedsydelse* Revalideringsydelse* Ressourceforløbsydelse* * forudsat ydelsen er svarende til kontanthjælpsniveau. Derudover skal det undersøges om du opfylder de økonomiske betingelser for at modtage kontanthjælp. Kontakt Nyborg. Det betyder, at du kan søge om tilskud til tandbehandling ud fra en mere lempelig vurdering. Tilskuddet dækker kun en del af beløbet, men har ikke samme krav om dokumentation. Læs mere under fanen Tilskud til tandbehandling med egenbetaling for særlig personkreds og på siden § 82a Tilskud til tandpleje for særlig personkreds Herunder kan du læse mere om hvem der kan søge. Til tandbehandling foretaget af en autoriseret behandler i et EU eller EØS land, dvs. hele EU samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein, får du samme tilskud som i Danmark. Tilskuddet dækker de samme behandlinger, som er tilskudsberettigede i Danmark. Der gives ikke tilskud til f.eks. tandproteser eller kroner. Udbetaling af tilskud. Ved tandlægebehandling i udlandet skal du selv betale. Opsagt tandlægeoverenskomst: Fortsat tilskud til tandbehandling for patienter 31-05-2018 | Af Jacob Agerholm. Overenskomsten mellem tandlægerne og regionerne er opsagt, men det betyder ikke noget for det tilskud, du kan få som borger. En ny lov betyder, at det offentlige fortsat giver tilskud til for eksempel kontroller og tandrensninger. Regionerne og Tandlægeforeningen har forsøgt at.

Finansiering af tandbehandling, afdragspordningPrisliste - Tandlægerne i BrønshøjTilskud til sundhedsbehandling i EU og EØS-lande - Region

Tandlægebehandling i udlandet - sundhed

Danmark yder nemlig tilskud til mange behandlinger. Tilskuddets størrelse afhænger af den valgte forsikringsgruppe. Dine muligheder for tilskud fra Danmark Sygeforsikring til udvalgte behandlinger. Undersøgelse og tandrensning Fuld pris Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 5; Diagnostisk grundundersøgelse (fra 26 år) 168,30: 98,30 : 98,30: 98,30: Diagnostisk grundundersøgelse (18-25 år) 98,17: 0,00. Tilskud til alm. tandbehandling fra private ordninger. Sygeforsikringen Danmark. Der gives også tilskud til alm. tandbehandling igennem private ordninger. Sygeforsikringen Danmark er en privat sygeforsikring, som yder tilskud til en lang række behandlinger, herunder tandbehandling. Ønsker du yderligere information, kan du kontakte klinikken eller se mere på Sygeforsikring danmarks egen. Tilskud til tandbehandling i udlandet Der er en række forhold, du bør være særligt opmærksom på, inden du får en tandbehandling i udlandet. Frit valg af tandlæge I Danmark kan du frit vælge, hvilken tandlæge du vil have til at behandle dine tænder. Det kan være forhold som tillid til tandlægen, god kemi, geografi og pris, der er afgørende. Der er også nogle, der vælger at tage. Tilskud til tandbehandling Her på klinikken arbejder vi i overensstemmelse med den aftale, der foreligger mellem Dansk Tandlægeforening og Sygesikringen. Langt de fleste behandlinger er omfattet af denne aftale

Tilskud (2020) Sygeforsikringen danmark

En almindelig tandbehandling kan for eksempel være fyldning af huller, akut tandbehandling og forebyggende behandling. Priserne kan variere fra sted til sted, fordi tandlægerne i Sverige selv fastsætter deres priser. Spørg derfor altid din tandlæge om prisen for behandlingen. Man kan ikke få tilskud til fyldninger med amalgam. Bidraget fordeles efter alder. Fra det år du fylder 23 år. Priser og tilskud Moderne tandbehandling. Jeg udfører alle former for moderne tandbehandling med kroner, broer, paradentose behandling, blegning af tænder, bideskinner, snorkeskinne, plastfyldning, kirurgiske indgreb m.m. hvor prisen er konkurrencedygtig i forhold til den høje kvalitet. Faste priser. Tandbehandling honoreres efter faste eller frie priser. Priser for almindelig.

Forside Sygeforsikringen danmark

Heraf følger, at der ikke kan gives tilskud til tandbehandling i Rumænien, hvis der ikke er tilskud til den samme behandling, når den foretages i Danmark. Det er derfor afgørende, om der er tale om en behandling, som der er tilskud til efter sundhedslovgivningen eller efter Overenskomst om tandlægehjælp af 9. juni 1999, som senest ændret ved aftale af 14. november 2014. Du kan søge om tilskud til behandlinger, som ikke er dækket af sundhedsloven, for eksempel hvis du har udgifter til tandproteser og udvidet tandbehandling. Du kan få udvidet helbredstillæg på op til 85 % af dine egne udgifter til tandprotese. Kommunen giver normalt kun tilskud til aftagelige tandproteser Sygeforsikring danmark. Sygeforsikring danmark yder tilskud til mange forskellige tandbehandlinger. Læs mere. Behandlinger. Vi tilbyder alle former for tandbehandlinger hos dinTANDLÆGE. Læs mere. FInd nærmeste klinik. Har du bruge for en tandbehandling kan vi hjælpe dig. Find nærmeste dinTANDLÆGE her. Læs mere. Hvorfor vælge dinTandlæge? Omsorgsfuldt personale. Vi arrangerer selv.

Tilskud til tandpleje - Tandlægeforeninge

Ansøgning om tilskud til tandpleje sendes til kommunen, som træffer afgørelse efter aktivlovens § 82 a, herunder om ansøgeren er omfattet af den berettigede personkreds. Kommunen har pligt til at vejlede borgerne om deres rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning Tilskudsmuligheder til tandbehandling. Du opnår automatisk tilskud fra det offentlige til en lang række behandlinger. Sygeforsikring danmark For mange vil et medlemsskab af Sygeforsikring danmark være en fordel. danmark yder nemlig tilskud til mange behandlinger. Tilskuddets størrelse afhænger af den valgte forsikringsgruppe. Behandlinger Pris Din pris som medlem af Sygeforsikring. Til tandbehandling foretaget på en klinik i et EU land, også Polen, får du samme procentandel i tilskud som i Danmark. Tilskuddet dækker de samme tandbehandlinger som i Danmark. Der er 2 muligheder for tilskud Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner har lavet en informationspjece sammen med Tandlægeforeningen om tilskud til tandbehandling for kræftpatienter Offentlige tilskud til tandbehandling Der kan ikke ydes hjælp til den del af udgiften, som dækkes af en privat forsikring, fx Sygeforsikring Danmark. Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af ansøgerens og ægtefællens økonomiske forhold, herunder om ansøgeren har mulighed for selv at betale en del af udgiften. Gummiparagraffer Som det fremgår af det.

Tilskud til behandling - borger

Der kan søges om økonomisk tilskud til tandbehandling, ud fra den billigste faglige forsvarlige og helbredsmæssige nødvendige behandling. Sendes til: Kontakt person i kommunen: Herlev kommune Susanne Kristensen Tandplejens administration Direkte telefon: 44 52 63 04 Herlev Bygade 30, 2. sal 2730 Herlev Telefon nr.: 44 52 71 00 Mail: tand@herlev.dk Ansøgning vedlagt relevante oplysninger. En ny paragraf i aktivloven skal give kontanthjælpsmodtagere og andre, som modtager ydelserne på uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter aktivloven, bedre adgang til tandbehandling. Loven trådte i kraft 1. januar sidste år, og Ankestyrelsens landsdækkende spørgeskemaundersøgelse viser, at mere end 2/3 af kommunerne har udarbejdet interne retningslinjer for administrationen. Kosmetisk tandbehandling kaldes også æstetisk tandpleje. Der findes flere typer af æstetisk tandpleje - alt lige fra tandsmykker og tandblegning til tandregulering og porcelænsfacader. Et tandsmykke kan, ligesom en øre- eller en fingerring, pynte og skabe et personligt udtryk alt efter størrelse, form og farve Tilskud fra Danske Regioner ('sygesikringen') Hvis en borger er tilmeldt omsorgstandplejeordningen, kan han/hun ikke samtidig modtage tilskud til tandbehandling fra Danske Regioner ('sygesikringen'). Det er frivilligt at være med i omsorgstandplejeordningen, og man kan til hver en tid melde sig ud Dansk tandbehandling til tyske priser! Topkvalitet til en fair pris. Garanti ved tanderstatninger. Bonus ved halvårlige kontrolbesøg → til prislisten. Aftal tid . Du er velkommen til at ringe til os på følgende telefonnummer for at aftale en tid +45 25 6 78 45 4. Holm 9, 24937 Flensborg. Åbningstider. Man | 08:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00 Tir | 08:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00 Ons.

Få tilskud til tandlæge og tandbehandling Godt Smi

Ansøgning om tilskud til tandbehandling Sundhedslovens § 166 Side 1 af 4 Version 2 / Juni 2018 Ansøger Navn: Cpr. nr.: Folkeregisteradresse: Post nr.: By: Telefonnr.: Mobiltelefonnr.: Medlem af Sygeforsikringen danmark: JA: Nej: Gr.: Nuværende tandlæge Kliniknavn: Tandlæge: Klinikadresse: Post nr: By: Telefonnr.: CVR. nr.: Afkryds i de relevante felter til venstre og udfyld de rubrikker. Tilskud til behandling Du kan få tilskud til din behandling fra den offentlige sygesikring eller en privat forsikring. Den offentlige sygesikring giver mindre tilskud til de mest almindelige, grundlæggende behandlinger og undersøgelser. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, får du dækket en del af din tandlægeregning For lægemidler, der har generelt klausuleret tilskud i Danmark, skal patientens læge på recepten erklære, at patienten opfylder tilskudsklausulen for at patien‐ ten kan få tilskud til lægemidlet, købt i et andet EU/EØS-land. 2 § 8. Tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 3-26, er tillige betinget af, at den modtagne ydelse er tilskudsberettiget eller vederlagsfri efter sundhedslovgivningen.

Den private Sygeforsikring danmark dækker lige som den offentlige også tandbehandling i udlandet. Du kan modtage tilskud i alle lande i EU. Tilskuddets størrelse er afhængig af forsikringsgruppe Hvis du arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, kan du også søge Udbetaling Danmark om det blå EU-sygesikringskort. Du skal bruge en selvbetjeningsløsning, hvis du har NemID. Ellers kan du få en papirblanket ved at kontakte Udbetaling Danmark, International Sygesikring Tilskud til tandbehandling en del af Sundhedsloven. Som skrevet så er det regionerne, der administrerer og tildeler tilskud til tandbehandling til kræftramte. Overordnet set står selve ramme beskrevet i Sundhedsloven, der har et særligt afsnit om tilskud til tandpleje til visse patienter. I Sundhedslovens § 166 står der: Tilskud til tandpleje til visse patientgrupper § 166.

 • High society stream kinox 2017.
 • Größe stars weiblich.
 • Granit landtechnik.
 • Wohnung mieten traiskirchen.
 • Hausanzug damen baumwolle.
 • Nach nebenan.
 • Ostern in russland.
 • Mein mann lässt mich links liegen.
 • Rbb müritz ferien.
 • Gemalte blumen ranken.
 • Dr. wortmann nürnberg.
 • 182 stgb verjährung.
 • Einzel techniktraining fußball.
 • Gebrauchte alte armbanduhren.
 • Nfl playoffs spielplan.
 • Wohnung mieten traiskirchen.
 • Karikatur flüchtlinge interpretation.
 • Leann rimes titel.
 • Restposten porzellan teller.
 • Teamviewer free download.
 • Antrag auf zuweisung der ehewohnung muster.
 • Reisemobil international abo.
 • Entretien d'embauche qualité défaut.
 • Emu charlotte 39.
 • Eizellspende beste klinik.
 • Fitnesstrainer lizenzen unterschiede.
 • Blaue karte eu.
 • Geschichten oder spiele zu den 10 geboten.
 • Stadt im norden portugals.
 • Into the wild songs.
 • Corsair h60 am4 install.
 • Da oder dar.
 • Einzel techniktraining fußball.
 • Automatischer türöffner mit bewegungsmelder.
 • Haarausfall direkt nach färben.
 • Frauenbildungshaus osteresch.
 • Bengali alphabet.
 • 10 mädchen trends die jungs lieben.
 • Hip hop neuss alte post.
 • Schlechter ping nur in csgo.
 • Mexikanische lebensmittel hamburg.